POLISI PRIVASI

Polisi Privasi anda adalah penting kepada kami, dan mengekalkan kepercayaan dan keyakinan anda adalah salah satu keutamaan tertinggi kami. Kami menghormati hak anda untuk kami menyimpan segala maklumat peribadi anda adalah sulit dan memahami keinginan anda untuk mengelakkan hak privasi anda. Pendedahan Polisi Privasi kami di laman ini amat penting dan kami amat gembira sekiranya anda memahaminya. Kami berharap bahawa dengan mengambil beberapa minit untuk anda membacanya, anda akan mempunyai pemahaman yang lebih baik daripada apa yang kami lakukan dengan maklumat yang anda berikan kepada kami dan bagaimana kita menjaga hak peribadi dan keselamatannya.

Jika anda memerlukan sebarang maklumat lanjut atau mempunyai sebarang soalan mengenai polisi privasi kami, sila hubungi kami melalui e-mel di admin@webprojek.com.

Bagi kami (https://webprojek.com), privasi pelawat kami adalah sangat penting kepada kami. Dokumen polisi privasi menggariskan segala jenis maklumat peribadi yang diterima dan diambil oleh WEBPROJEK dan bagaimana ia digunakan.

A. PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI

WEBPROJEK mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi untuk beroperasi dengan Pelanggan laman web dan menyampaikan setiap pembekal perkhidmatan.

WEBPROJEK juga menggunakan maklumat peribadi Pelanggan untuk memberitahu pelanggan tentang produk atau perkhidmatan yang boleh didapati daripada WEBPROJEK dan rakan-rakan affiliatenya.

WEBPROJEK juga boleh menghubungi Pelanggan untuk menjalankan kajian tentang pandangan perkhidmatan yang terkini dan potensi perkhidmatan baru yang boleh ditawarkan.

WEBPROJEK tidak menjual, menyewa atau memajakkan senarai pelanggan kepada pihak ketiga.

WEBPROJEK boleh, dari semasa ke semasa, menghubungi Pelanggan bagi pihak rakan affiliate perniagaan dalam masa-masa tertentu. Dalam kes tersebut, maklumat peribadi Pelanggan seperti e-mel, nama, alamat, nombor telefon ini tidak dipindahkan kepada pihak ketiga. Semua pihak ketiga adalah dilarang daripada menggunakan maklumat peribadi kecuali untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan kepada WEBPROJEK, dan mereka dikehendaki untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat.
Di bawah keadaan tertentu, WEBPROJEK boleh mendedahkan maklumat peribadi pelanggan kepada pihak ketiga yang dibenarkan oleh, atau untuk mematuhi, undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

WEBPROJEK boleh mendedahkan maklumat peribadi untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa dan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang untuk mematuhi undang-undang dalam sesuatu sepina atau permintaan rasmi yang lain, dan keperluan untuk melindungi hak atau harta WEBPROJEK.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini, WEBPROJEK tidak akan menggunakan maklumat peribadi untuk sebarang tujuan lain melainkan jika pelanggan menjelaskan bagaimana maklumat yang akan digunakan itu didedahkan, atau jika WEBPROJEK telah diberi kuasa oleh pelanggan.

WEBPROJEK mempunyai hak untuk menggunakan maklumat peribadi Pelanggan dalam kes-kes selain daripada yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini seperti yang dinyatakan dengan jelas pada masa itu bahawa maklumat yang dizahirkan oleh Pelanggan atau apabila Pelanggan WEBPROJEK telah menerima kebenaran.

B. BERKAITAN “COOKIES”

Cookies adalah fail kecil yang mengandungi maklumat dalam pelayan Web (Laman Web) digunakan untuk mengesan pengunjung.

WEBPROJEK boleh menyediakan dan mengakses cookie pada komputer pelanggan, menilai iklan dan promosi yang menarik pengguna ke laman web https://webprojek.com.

WEBPROJEK mungkin menggunakan cookies untuk mengukur kepentingan pelanggan dalam produk dan perkhidmatan WEBPROJEK, dan menjejaki aktiviti-aktiviti rangkaian pelayan Pelanggan (Laman Web). Maklumat yang dikumpul oleh WEBPROJEK dan juga Affiliate Partners tanpa nama dan tidak boleh dikenal pasti secara peribadi.

C. TEKNOLOGI KESELAMATAN

WEBPROJEK menggunakan Secure Socket Layer (SSL) teknologi penyulitan untuk melindungi maklumat tertentu yang dihantar oleh Pelanggan.

Teknologi ini melindungi pelanggan daripada maklumat dipintas oleh orang lain selain daripada WEBPROJEK dalam tempoh masa ia diterbitkan.

WEBPROJEK bekerja keras untuk memastikan bahawa pelayan selamat dan memenuhi piawaian industri.

WEBPROJEK juga menggunakan keselamatan yang lain seperti firewall, sistem pengesahan (contohnya, kata laluan dan nombor pengenalan peribadi) dan mekanisme kawalan akses untuk mengawal akses yang tidak dibenarkan kepada sistem dan data.

D. MEMILIH UNTUK KELUAR

Pelanggan boleh enggan untuk membekalkan apa-apa maklumat peribadi yang diminta WEBPROJEK.

Walau bagaimanapun, kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan WEBPROJEK tidak mampu untuk membuka atau mengekalkan akaun anda atau untuk memberikan perkhidmatan lain kepada Pelanggan.

WEBPROJEK akan berusaha untuk memastikan bahawa perkhidmatan itu, yang diberikan kepada pelanggan berdasarkan maklumat terkini yang tepat, lengkap dan Pelanggan boleh membantu dalam hal ini dengan segera memberitahu WEBPROJEK jika terdapat perubahan kepada maklumat peribadi mereka.

Jika Pelanggan tidak mahu maklumat peribadi didedahkan kepada pihak ketiga seperti yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini, anda perlu menghubungi pihak WEBPROJEK melalui email (admin@webprojek.com).

E. PINDAAN

WEBPROJEK mempunyai hak untuk membuat perubahan kepada Polisi Privasi ini. Khususnya, ini boleh berlaku dalam kes-kes yang tidak diterangkan secara langsung atau tidak langsung dalam edisi semasa Polisi Privasi, atau jika satu peraturan atau undang-undang memerlukan apa-apa pindaan atau tambahan.

Prosedur Pindaan:

Jika pindaan itu dibuat, WEBPROJEK hendaklah memaklumkan Pelanggan dengan mengubah notis yang berkaitan di laman web rasmi Syarikat dan dengan menghantar mesej yang berkaitan dengan Pelanggan melalui sistem mel dalaman.

Melaraskan notis mengenai laman web Syarikat dan menghantar mesej melalui mel dalaman dianggap mencukupi untuk perubahan Polisi Privasi untuk pelanggan, sama ada pelanggan membaca dan memahami teks atau mengabaikannya.

Dokumen dipinda akan berkuatkuasa selepas 5 (lima) hari selepas panyiaran notis di Laman Web https://webprojek.com, notis hanya akan berbentuk maklumat.

Dokumen dipinda segera digunakan pada mana-mana akaun yang didaftarkan selepas penyiarannya (tanpa mengira akaun lain yang berdaftar sebelum ini).

F. PERJANJIAN PELANGGAN

Menjadi Pelanggan WEBPROJEK dan penggunaan aktif perkhidmatannya yang membolehkan untuk terus menggunakan laman web https://webprojek.com, saya bersetuju dengan Polisi Privasi yang diterangkan dalam Polisi Privasi ini.

Saya bersetuju dengan semua syarat-syarat dokumen awam WEBPROJEK untuk menggunakan perkhidmatan WEBPROJEK dan akan segera berhenti menggunakan perkhidmatan webPROJEK sekiranya berlaku sebarang konflik.

PENAFIAN

× How can I help you?